Asya Birlik, Asya Yapı, Ankara Asya Birlik, Asya Yapı, Ankara
KURUMSAL HİZMETLERİMİZ REFERANSLAR MEVZUAT İNSAN KAYNAKLARI

MEVZUAT » GENELGELER

29.07.2002 tarih ve 12925 sayılı Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı
ANKARA

SAYI : B.09.0.YDK.0.00.00.00/
KONU: Doğalgaz Tesisatı
İLGİ: YFK Başkanlığının 10.07.2002 tarih, 6/846 sayılı görüş yazısı.

EGO Genel Müdürlüğü kararınca daha evvel kurumları tarafından yapılan ancak daha sonra Yapı Denetim Firmaları tarafından yapılması istenilen Doğalgaz tesisatı proje etüt ve kontrol, baca etüt test ve rapor hazırlanması ve tesisatlarının kontrol ve işlemlerinin 4708 sayılı yasaya göre Yapı Denetim Firmaları tarafından yapılabileceğine dair Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görüş yazısı ektedir.

Gereğini rica ederim.

Mehmet ÜNAL
Bakan a.
YDK.Başkanı
Genel Müdür Yrd.V.

EK:1) İlgi kayıtlı yazı
...../...../2002 YDK.Üyesi :T.ÖZER

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı ANKARA

SAYI : B.09.0.YDK.0.00.00.00/
KONU: Görüş istemi

YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 25.06.2002 tarih ve B.09.Y.D.K.0.00.00./10305 sayılı yazısı.

İlgi yazınız ile EGO Genel Müdürlüğü kararınca daha evvel kurumları tarafından yapılan ancak daha sonra Yapı Denetim Firmaları tarafından yapılması istenilen Doğalgaz tesisatı proje etüt ve kontrol, baca etüt test ve rapor hazırlanması ile tesisatlarının kontrol ve muayene işlemlerinin 4708 sayılı yasaya göre Yapı Denetim Firmaları tarafından yapılmasının sakıncalı olup olmadığı hakkında Bakanlığımız görüşü istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nca incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda;

Doğalgaz tesisatı proje etüt ve kontrol, baca etüt test ve rapor ile belgelendirilmesi ile tesisat muayene ve kontrol işlerinin Yapı Denetim Kuruluşlarınca yapılmasında 4708 sayılı yasaya göre bir sakıncası bulunmadığı görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mahmut KÜÇÜK
Müsteşar Yardımcısı

 

Diğer Genelgeler

Telefon & Faks 0312 390 00 22 / bilgi@asyabirlik.com

Tüm hakları Asya Birlik’e aittir, izinsiz kullanılamaz © 2014 / Tasarım Altan Sarı Web Design